europeana.eu
Øks
Rektangulær, nærmest tykknakket øks av mørk, vulkansk bergart med den ene av bredsidene svakt hvelvet. Eggen er rett. Nakken er bare rått avslått, og øksa har også en større avslagning på en av kan...