europeana.eu
Dolk
Enkel slipt dolk av gråbrun, flammet skifer med svakt rombisk tverrsnitt. Egglinjene er noe ujevne og odden skjev, slik at dolken tydeligvis har vært oppskjerpet. Midtryggen fortsetter bare på den ...