europeana.eu
stykker
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: (Funnplass 17). 17 stkr