europeana.eu
køllehode
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: To køllehoder av stein av typenR. 45 med omgående, innknakket skaftfure