europeana.eu
pilespiss
. Pilespiss av jern av samme lancettformede type som fg., kun med den forskjell at en avsats uten kubisk utvidelse danner overgangen til den korte tange