europeana.eu
Fragment
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: et tredje stk. som synes å ha vært en låsfjær til et skrin; på dette stykke sees avtrykk av tøy