europeana.eu
Skjoldbule
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: 7 skjoldbuler av jern, alle som R. 562, 2 er nesten komplette, idet bare bremmen er skadet, 2 mangler større partier, 2 er helt i fragmenter og...