europeana.eu
Spydspiss
Spydspiss av grå skifer med rudimentære agnorrer. Forvitret overflate, odden ufullstendig. Lengde 12,3 cm