europeana.eu
flekker
5flekker, den lengste 8,1 cm, med mere eller mindre skårede, tildels retoucherte kanter; den minste av disse flekker synes at være vannrullet