europeana.eu
beinfragment
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: En mindre samling knokler, der efter en av professor Birger Bergersen, Oslo, velvilligst utført bestemmelse, representerer geit, sau, hest, svi...