europeana.eu
Flekkegravstikke
Flekkegravstikke av flint med skarpt utformet burinhjørne. Nedenfor dette er kanten konkavt skraperretouchert i en lengde av ca. 0,7 cm