europeana.eu
Rester av sverdskjede
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Tveegget sverd av jern med en 77 cm l. klinge