europeana.eu
Sverd
Tveegget sverd av jern av hovedttypen R. 494, men en sen form uten rygning av hjaltene, og med den halvrunde knapp smidd særskilt. Såvel hjalter som knapp er broncestriert, avstanden mellem hjalten...