europeana.eu
steinfragment
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: En samling spalteskr. vesentlig av flint, men også av bergkrystall, kvarts og andre hårde stenarter