europeana.eu
Bryne
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Hertil slutter sig et tvilsomt, bryneformet stk. med mulige slagmerker i den ene ende