europeana.eu
brændte ben
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Fundene bestaar væsentlig av smaa bensaker som brudstkr. av kamme, naale, haandtenshjul m