europeana.eu
brudstykke/sandsten
Litet flatt brudstykke av sandsten med slipeflater paa begge sider og desuten med en eggformet tilslepet kant. Kunde maaske være av en kniv av den enkle, litet utprægede form, som ofte er truffet p...