europeana.eu
pilespids
Pilespids av graa skifer av typen R. 88. Ufuldstændig, idet odden er avbrukket