europeana.eu
spydspids
Spydspids av jern, meget slank og med sterk ophøiet, næsten egglignende midtryg, nærmest av formen R. 532, men uten ornamenter paa falen. Noget bøiet