europeana.eu
skivespalter
Tveregget skivespalter av flint, 6,2 cm. bred over nakken, som er tynd, oval og tilhugget saavel fra under- som oversiden. Den ene kant tyk og dannet ved flere avslagninger, den anden tynd