europeana.eu
flintskive
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: Et andet stk., som ved tilhugning er spidst utløpende i den ene ende kan maaske opfattes som en liten slagsten