europeana.eu
Flintstykker
Utskilt ved magasinrevisjon. Opprinnelig beskrivelse: smaa borspidser.|En tveregget pilespids