europeana.eu
Bardunstrammer
"Benredskap av ganske samme type som Ab. 1867, Pl. IV, fig