europeana.eu
Søkke
"4901 e. Vakkert rundt stensøkk, med en omløpende fure, 7,8 cm. l