europeana.eu
Øks
b. Øks av bergart med tverr egg (eggen er svakt forskjøvet mot den ene siden). Malmers (1962) tykkbladede variant