europeana.eu
Søkke
Oval, kuleformet tyngestein av mørk grønnsvart kleberstein, sannsynligvis et garnsøkke med dyp, omløpende fure til snørefeste. Overflaten er jevn og glatt, men stedvis skjemmet av mindre, sekundære...