europeana.eu
Bissel
Bissel av jern av form liknande R570. Bisselet består av to fragmentariske bittringar av jern diam. 3,8 cm og ledda bitt