europeana.eu
Øks
En skiveøks av brungrå flint. Formen er tresidig oval. Tverrsnittet er nærmest trapesoid