europeana.eu
Bein
Tolv ubrente kraniefragmenter fra minst fire mennesker, spedbarn omtrent nyfødte av ubestemt kjønn. De bevarte fragmentene er tre høyre pannebein, tre venstre pannebein, to høyre issebein, to venst...