europeana.eu
vevsverd
Vevsverd av jern som R.440. Foreligger i tre deler