europeana.eu
pilspiss
Ni pilspisserav jern, trolig fra et kogger. Sju er sammenrustet , mens to piler og ett jernfragment foreligger løst. Pilene har forskjellige størrelser, og det synes å være to typer representert