europeana.eu
pinne
(1904 no 43) Taugpinne av bøk med tilspissede ender som dog ytterst ute er tvert avskåret. Pinnen er nu sammensat av flere brudstykker. På midten er det en 5,7 cm