europeana.eu
tilje
(1904 no. 165) a) Ca. 28 fragmenter av et glat tiljelignende stykke av bøk