europeana.eu
spinnehjul
Spinnehjul av bly nærmest som Hofseth IA/IIG. Fra basisflaten skrår sidekantene jevnt mot ytterkanten av hullet ved spinnehjulets topp. Hjulet var merket IV-1041 og F17