europeana.eu
fragment
Svært korrodert fragment av et smykke el.l., opprinnelig form uidentifiserbar