europeana.eu
pilegrimsmerke
Pilegrimsmerke av bly med fremstilling av St. Olav. Olav er gjengitt stående med hellebard i høyre hånd, mens venstre hånd holder rikseplet