europeana.eu
hank
Skår, del av hank.. 29: Håndskår