europeana.eu
vevsverd
Vevskje av jern fra eldre jernalder, aldeles som R. 150, bare at bladet er helt flatt uten rygning. Tangen er noget forbøiet, ellers hel og godt bevart