europeana.eu
spyd
To benspisser av den vanlige form kjent fra flere våtmarksfunn i Danmark, Skåne og Nordtyskland (Martens 2001 og 2011). Den ene er utformet som Martens 2001, fig. 13