europeana.eu
kar
C17558 Brudstykker, tildels større, af 4 Lerurner og et enkelt mindre Stykke af et Glaskar. Af Lerkarrene have de 3 hørt til Typen NO. 361, men Udbugningen har ikke været fuldt saa skarp