europeana.eu
båt
f). Et Stykke af en Spire, antaget for at være Toppen af Masten, aftagende i Tykkelse mod den ene Ende, hvor den er hel, afbrudt i den anden; ligger langsefter i Skibets agterste Del