europeana.eu
deler/Klonøkkel
Klonøkkel av jern som R 161, meget forrustet og brutt i tre deler. Man ser øverst ansats til hempe, noen tøyrester samt deler av et hylster sees fastrustet til den. Nåværende lengde 10,4 cm; som R ...