europeana.eu
dolk
Dolk av mørk grå flint som GJESSING, Rog. sta. fig