europeana.eu
brakteater
To brakteater, funnet på br.nr. 5, Nygård, av gr