europeana.eu
dolk
Dolk av hvitspettet grå flint, sml. Gjessing: Rogalands Stenalder, fig. 206, hel og bare ubetydelig opskjerpet