europeana.eu
tverøks
Tverøks av grønsten av typen Rygh fig. 4, med tilnærmet trekantet tversnit og ufuldstændig slipt. Eggen er uregelmæssig konveks