europeana.eu
beslag
Et meget besk. korsformet Broncebeslag uden Spor efter Forgyldning, men med en indfattet hvælvet Ravplade i Armenes Skjæringspunkt; korsformet|med en indfattet hvælvet Ravplade