europeana.eu
Redskaber
Kileformede Redskaber af løs gul Sandsten, i Almindelighed raat tildannede og som det synes af et lidet stærkt eller tjenligt Materiale; de ere fundne til forskjellige Tider i en Sandbanke, som lig...