europeana.eu
Jernbanebrua i Strømmen Den nye undergangen i Sagdalen under bygging 1973
Jernbanebrua i Strømmen Den nye undergangen i Sagdalen under bygging 1973. Til venstre sees den gamle undergangen. Gisledal mølle skimtes i bakgrunnen