europeana.eu
coin, cash (Chinese money), Far Eastern, China, Southern Song
Artist: Xiao Zong (1163-90), ruler; Date(s): 1180; Classification(s): coin, cash (Chinese money), Far Eastern, China, Southern Song; Acquisition: transferred by Ashmolean Museum, 1955-05-11 [CM.FE....